• russian1
  • russian2
  • russian3
  • russian4
  • img3
  • img4
  • img5

Ρωσικά Μέσης Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε η αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας, που αποτελεί συνέχεια της ενίσχυσης των δεσμών με τη Ρωσία σε διάφορους τομείς, της οικονομίας, του πολιτισμού, της πολιτικής και τον θρησκευτικό.

Ο ιστότοπος αυτός έχει ως κύριο στόχο όχι μόνο την στήριξη αλλά ταυτόχρονα την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών ρωσικής γλώσσας στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση. Γι΄ αυτόν το λόγο στον ιστότοπο θα αναρτηθεί ενδιαφέρον υποστηρικτικό υλικό, με σκοπό την ενημέρωση των καθηγητών για τις διάφορες εξελίξεις που αφορούν το μάθημα των ρωσικών λόγω των νέων διδακτικών εγχειριδίων.

Επίσης, ο χώρος αυτός θα εμπλουτιστεί όχι με μόνο εκπαιδευτικό υλικό, όπως φύλλα εργασίας, χρήσιμες ιστοσελίδες εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, ψυχαγωγίας ή παιχνιδιών αλλά και με μικρά video που καθοδηγούν τον μαθητή στην εκμάθηση της γλώσσας με συγκεκριμένη στοχοθεσία και με ευχάριστο τρόπο.

Επίσης, ο συγκεκριμένος ιστότοπος διαθέτει απλή φόρμα αναζήτησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος της ρωσικής γλώσσας (Δείκτες Επιτυχίας-Δείκτες Επάρκειας), καθώς και του προγραμματισμού του μαθήματος για την Β’ και Γ’ Λυκείου, δειγματικών εξεταστικών διαγωνισμάτων κ.α.

Ο ρωσικός ιστότοπος θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέο και χρήσιμο υλικό, το οποίο θα προέρχεται είτε από τους ίδιους τους καθηγητές, είτε από την επιθεώρηση του μαθήματος αυτού. Παράλληλα, ο ιστότοπος θα ενημερώνεται τακτικά για σεμινάρια ρωσικής γλώσσας, επερχόμενα ή και όσων έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και για διάφορες ρωσικές εκδηλώσεις ή εορτές που πρόκειται να λάβουν χώρα. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην προβολή των δραστηριοτήτων και δράσεων που αφορούν τη ρωσική γλώσσα και κυρίως στην ενημέρωση των εκπαιδευτών.

Με την βεβαιότητα ότι η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας δεν αποτελεί απλά μία ανάγκη μελέτης και προσωπικής ευχαρίστησης, αλλά ανταποκρίνεται στις νέες επαγγελματικές ανάγκες ή σε σκοπούς κινητικότητας, ο συγκεκριμένος ιστότοπος ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.